Matthew 25:1-10

DSV_Strongs(i)
  1 G5119 Alsdan G932 zal het Koninkrijk G3772 der hemelen G3666 [G5701] gelijk zijn G1176 aan tien G3933 maagden G3748 , welke G846 haar G2985 lampen G2983 [G5631] namen G1831 [G5627] , en gingen uit G3566 , den bruidegom G529 G1519 tegemoet.
  2 G1161 En G4002 vijf G1537 van G846 haar G2258 [G5713] waren G5429 wijzen G2532 , en G4002 vijf G3474 waren dwazen.
  3 G3748 Die G3474 dwaas G846 G1438 [waren], haar G2985 lampen G2983 [G5631] nemende G2983 [G5627] , namen G3756 geen G1637 olie G3326 met G1438 zich.
  4 G1161 Maar G5429 de wijzen G2983 [G5627] namen G1637 olie G1722 in G846 haar G30 vaten G3326 , met G846 haar G2985 lampen.
  5 G1161 Als nu G3566 de bruidegom G5549 [G5723] vertoefde G3956 , werden zij allen G3573 [G5656] sluimerig G2532 , en G2518 [G5707] vielen in slaap.
  6 G1161 En G3319 G3571 ter middernacht G1096 [G5754] geschiedde G2906 een geroep G2400 [G5628] : Ziet G3566 , de bruidegom G2064 [G5736] komt G1831 [G5737] , gaat uit G846 hem G529 G1519 tegemoet!
  7 G5119 Toen G1453 [G5681] stonden G3956 al G1565 die G3933 maagden G2532 op, en G2885 [G5656] bereidden G846 haar G2985 lampen.
  8 G1161 En G3474 de dwazen G2036 [G5627] zeiden G5429 tot de wijzen G1325 [G5628] : Geeft G2254 ons G1537 van G5216 uw G1637 olie G3754 ; want G2257 onze G2985 lampen G4570 [G5743] gaan uit.
  9 G1161 Doch G5429 de wijzen G611 [G5662] antwoordden G3004 [G5723] , zeggende G3379 H : [Geenszins], opdat er misschien G2254 voor ons G2532 en G5213 voor u G3756 G3379 niet G714 [G5661] genoeg zij G1161 ; maar G4198 [G5737] gaat G3123 liever G4314 tot G4453 [G5723] de verkopers G2532 , en G59 [G5657] koopt G1438 voor uzelven.
  10 G1161 Als zij nu G565 [G5740] heengingen G59 [G5658] om te kopen G2064 [G5627] , kwam G3566 de bruidegom G2532 ; en G2092 die gereed G1525 [G5627] [waren], gingen G3326 met G846 hem G1519 in tot G1062 de bruiloft G2532 , en G2374 de deur G2808 [G5681] werd gesloten.