Matthew 25:1-10

Romanian(i) 1 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari şi-au luat candelele, şi au ieşit în întîmpinarea mirelui. 2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. 3 Cele nechibzuite, cînd şi-au luat candelele, n'au luat cu ele untdelemn; 4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. 5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit. 6 La miezul nopţii, s'a auzit o strigare:,Iată mirele, ieşiţi -i în întîmpinare!` 7 Atunci toate fecioarele acelea s'au sculat şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte:,Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.` 9 Cele înţelepte le-au răspuns:,Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vînd untdelemn şi cumpăraţi-vă.` 10 Pe cînd se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s'a încuiat uşa.