Deuteronomy 32:31

HOT(i) 31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃