Deuteronomy 32:31

BKR(i) 31 Nebo Bůh skála naše není jako skála jejich, což nepřátelé naši sami souditi mohou.