Mark 11:3

  11:3   2532 και And 1437 εάν if 5100 τις anyone 1473-2036 υμίν είπη should say to you, 5100 τι Why 4160 ποιείτε do you do 3778 τούτο this? 2036 είπατε Say 3754 ότι that, 3588 ο   2962-1473 κύριος αυτού Its master 5532 χρείαν [2need 2192 έχει 1has]; 2532 και and 2112 ευθέως immediately 1473 αυτόν he 649 αποστελεί will send it 5602 ώδε here!