Luke 11:42

  11:42   235 αλλ΄ But 3759 ουαί woe 1473 υμίν to you, 3588 τοις to the * Φαρισαίος Pharisees; 3754 ότι for 586 αποδεκατούτε you tithe 3588 το the 2238 ηδύοσμον mint 2532 και and 3588 το the 4076 πήγανον rue 2532 και and 3956 παν every 3001 λάχανον vegetation, 2532 και and 3928 παρέρχεσθε pass by 3588 την the 2920 κρίσιν judgment 2532 και and 3588 την the 26 αγάπην love 3588 του   2316 θεού of God; 3778 ταύτα these things 1163 έδει are necessary 4160 ποιήσαι to do, 2548 κακείνα and those things 3361 μη are not 863 αφιέναι to be dismissed.