Acts 8:25

  8:25   3588 οι They 3303 μεν indeed 3767 ούν then, 1263 διαμαρτυράμενοι testifying 2532 και and 2980 λαλήσαντες having spoken 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 5290 υπέστρεψαν returned 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 4183-5037 πολλάς τε and in many 2968 κώμας towns 3588 των of the * Σαμαρειτών Samaritans 2097 ευηγγελίσαντο they announced good news.