Acts 10:41

  10:41   3756 ου not 3956 παντί to all 3588 τω the 2992 λαώ people, 235 αλλά but 3144 μάρτυσι to witnesses, 3588 τοις to the ones 4401 προκεχειροτονημένοις being inaugurated 5259 υπό by 3588 του   2316 θεού God, 1473 ημίν to us 3748 οίτινες who 4906 συνεφάγομεν ate with 2532 και and 4844 συνεπίομεν drank with 1473 αυτώ him 3326 μετά after 3588 το   450-1473 αναστήναι αυτόν his rising up 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.