Mark 7:3

TR(i)
  3 G3588 T-NPM οι G1063 CONJ γαρ G5330 N-NPM φαρισαιοι G2532 CONJ και G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G2453 A-NPM ιουδαιοι G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G4435 N-DSF πυγμη G3538 (G5672) V-AMS-3P νιψωνται G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G3756 PRT-N ουκ G2068 (G5719) V-PAI-3P εσθιουσιν G2902 (G5723) V-PAP-NPM κρατουντες G3588 T-ASF την G3862 N-ASF παραδοσιν G3588 T-GPM των G4245 A-GPM πρεσβυτερων
ERV(i) 3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands diligently, eat not, holding the tradition of the elders: