Proverbs 19

Romanian(i) 1 Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decît un bogat cu buze stricate şi nebun. - 2 Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. - 3 Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cîrteşte împotriva Domnului cu inima lui. - 4 Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. - 5 Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. - 6 Omul darnic are mulţi linguşitori, şi toţi sînt prieteni cu cel ce dă daruri. - 7 Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cît mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. - 8 Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. - 9 Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi celce spune minciuni va pieri, - 10 Unui nebun nu -i şade bine să trăiască în desfătări, cu atît mai puţin unui rob să stăpînească peste voivozi. - 11 Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. - 12 Mînia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. - 13 Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într'una. - 14 Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. - 15 Lenea te cufundă într'un somn adînc, şi sufletul molatic sufere de foame. - 16 Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. - 17 Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. - 18 Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să -l omori. - 19 Cel pe care -l apucă mînia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci dacă -l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. - 20 Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! - 21 Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. - 22 Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. - 23 Frica de Domnul duce la viaţă, şi celce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. - 24 Leneşul îşi vîră mîna în strachină, şi n'o duce înapoi la gură. - 25 Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră... pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. - 26 Cine jăfuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. - 27 Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. - 28 Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. - 29 Pedepsele sînt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor.