Song of Songs 1:14

PBG(i) 14 Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.