Song of Songs 1:14

DSV(i) 14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.