Song of Songs 1:14

Esperanto(i) 14 Kiel floraro de kofero estas por mi mia amato, En la vinbergxardenoj de En-Gedi.