Song of Songs 1:14

Haitian(i) 14 Mennaj mwen tankou yon bouke flè k'ap fleri nan jaden rezen Angedi.