Song of Songs 1:14

Albanian(i) 14 Kënaqësia ime është për mua një tufë lulesh alkane në vreshtat e En-gedit.