Song of Songs 1:14

BKR(i) 14 Milý můj jest mi hrozen cyprový na vinicích v Engadi.