Mark

ManxGaelic(i) 1 Toshiaght sushtal Yeesey Creest, Mac Yee; 2 Myr te scruit ayns ny phadeyryn; Cur-my-ner, ta mee cur my haghter roish dty eddin, dy chiartaghey dty raad kiongoyrt rhyt. 3 Coraa fer geamagh ayns yn aasagh, Kiartee-jee raad y Chiarn, jean-jee ny cassanyn echey jeeragh. 4 Ren Ean bashtey ayns yn aassagh, as preacheil bashtey arrys, son leih peccaghyn. 5 As hie magh huggey ooilley cheer Yudea as cummaltee Yerusalem, as v'ad ooilley er nyn mashtey liorish ayns awin Yordan, goaill rish nyn beccaghyn. 6 As va Ean coamrit lesh garmad jeh fynney chamel, as lesh cryss liare mysh e veeghyn: as v'eh beaghey er locustyn as mill feie: 7 As ren eh preacheil, gra, Ta fer s'pooaral na mish cheet my-yei, kiangley ny braagyn echey cha vel mee feeu dy chroymmey sheese as dy eaysley. 8 Ta mish dy jarroo er vashtey shiu lesh ushtey: agh bashtee eshyn shiu lesh y Spyrryd Noo. 9 As haink eh gy-kione ayns ny laghyn shen, dy daink Yeesey veih Nazareth dy Ghalilee, as v'eh er ny vashtey liorish Ean ayns Jordan. 10 As jeeragh myr haink eh seose ass yn ushtey, honnick eh ny niaughyn foshlit, as y spyrryd myr calmane cheet neose er. 11 As haink coraa veih niau, gra, Oo my vac ennoil, jeed ta mee dy mooar soiaghey. 12 As chelleeragh hug yn spyrryd lesh eh gys yn aasagh. 13 As v'eh ayns shen 'syn aasagh da-eed laa er ny violaghey liorish y drogh-spyrryd, as v'eh marish ny beiyn feie, as ren ny ainleyn shirveish er. 14 Nish erreish da Ean ve currit ayns pryssoon, haink Yeesey gys Galilee, preacheil sushtal reeriaght Yee, 15 As gra, Ta'n traa cooilleenit, as ta reeriaght Yee er-gerrey: gow-jee arrys, as credjee yn sushtal. 16 Nish myr v'eh shooyl liorish faarkey ghalilee, honnick eh Simon as Andreays e vraar cuirr magh lieen ayns y cheayn: (son v'ad nyn eeasteyryn) 17 As dooyrt Yeesey roo, Tar-jee as eiyr-jee orrym's, as neem's shiu nyn eeasteyryn dy gheiney. 18 As chelleeragh hreig ad nyn lieenteenyn, as deiyr ad er. 19 As tra v'eh er n'gholl red beg sodjey veih shen, honnick eh Jamys mac Zebedee, as Ean e vraar, va myrgeddin ayns y lhong kerraghey nyn lieen. 20 As chelleeragh deie eh orroo as daag ad nyn ayr Zebedee ayns y lhong marish ny sharvaantyn failt, as hie ad geiyrt er. 21 As hie ad stiagh ayns Capernaum, as chelleeragh er laa yn doonaght, hie eh stiagh ayns y synagogue, as dynsee eh. 22 As ghow ad yindys mooar jeh'n ynsaghey echey: son dynsee eh ad myr fer ayns pooar, as cha nee myr ny scrudeyryn. 23 As va ayns y synagogue oc dooinney Iesh spyrryd neu-ghlen, as dyllee eh, 24 Gra, Faag void shin, cre'n eie t'ayd orrin, Yeesey dy Nazareth? vel oo er jeet dy nyn stroie? ta fys aym quoi oo hene, eer fer casherick Yee. 25 As hug Yeesey oghsan da, gra, Bee dty host, as tar magh ass. 26 As tra va'n spyrryd neu-ghlen er n'eiyrt eh noon as noal, as er n'eamagh lesh ard choraa, haink eh magh ass. 27 As v'ad ooilley fo atchim, ayns wheesh as dy row ad resooney nyn mast' oc hene, gra, Cre'n red shoh? cre'n ynsagh noa shoh? son ta ny eer spyrrydyn neu-ghlen dy pooaral echey fo smaght, as t'ad beasagh da. 28 As chelleeragh hie goo jeh magh trooid ooilley yn cheer mygeayrt Galilee. 29 As cha leah as v'ad er jeet magh ass y synagogue, hie ad stiagh ayns thie Simon as Andreays, marish Jamys as Ean. 30 Agh va moir ben Simon ny lhie ching 'sy chiassaghey, as chelleeragh dinsh ad da mychione eck. 31 As haink eh as ghow eh ee er y laue, as hrog eh seose ee; as chelleeragh daag y chiassaghey ee, as ren ee shirveish orroo. 32 As ayns yn astyr mysh lhie ny greiney hug ad lhieu huggey dy chooilley unnane va doghanit, as adsyn va drogh-spyrrydyn ayndoo. 33 As va ooilley yn ard-valley er nyn jaglym cooidjagh ec y dorrys. 34 As ren eh ymmodee y lheihys va seaghnit lesh mooarane doghanyn, as ymmodee drogh-spyrrydyn y chastey, as cha lhig eh da ny drogh-spyrrydyn dy loayrt, ny dy ghra dy row enney oc er. 35 As moghrey laa-ny-vairagh dirree eh foddey roish y laa, as hie eh magh, as jimmee eh gys boayl faasagh, as ayns shen ghow eh padjer. 36 As deiyr Simon er, as adsyn va marish. 37 As tra v'ad er gheddyn eh, dooyrt ad rish, Ta dy chooilley ghooinney briaght dty yei. 38 As dooyrt eh roo, Lhig dooin goll gys baljyn sniessey dooin, dy voddym preacheil ayndoo shen myrgeddin: son er-yn-oyr shen haink mee gys y theihll. 39 As ren eh preacheil ayns ny synagogueyn oc trooid ooilley Galilee, as chast eh drogh spyrrydyn. 40 As haink lourane huggey, guee er, as gliooney sheese huggey, as gra rish, My she dty aigney eh, foddee oo mish y yannoo glen. 41 As va Yeesey er ny veiyghey lesh chymmey, as heeyn eh magh e laue, as venn eh rish, as dooyrt eh, M'aigney's eh, bee er dty ghlenney. 42 As cha row eh ny s'leah er loayrt, agh chelleeragh daag y louraanys eh, as v'eh er ny ghlenney. 43 As hug eh currym geyre er, as chelleeragh hug eh ersooyl eh. 44 As dooyrt eh rish, Jeeagh nagh loayr oo veg rish dooinney erbee: agh immee royd, jeeagh oo hene da'n taggyrt, as cheb son dty ghlenney shen doardee Moses son cowrey daue. 45 Agh hie eh roish, as ren eh toshiaght dy hoilshaghey magh as dy skeayley mygeayrt yn chooish, ayns wheesh as nagh dod Yeesey goll ny smoo dy foshlit gys yn ard-valley, agh v'eh mooie ayns ynnydyn faasagh: as haink ad huggey veih dy chooilley ard.