Song of Songs 2:2

FinnishPR(i) 2 "Niinkuin lilja orjantappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä."