Song of Songs 2:2

Croatian(i) 2 - Što je ljiljan među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama.