Song of Songs 2:2

Finnish(i) 2 Niinkuin ruusu orjantappuroissa, niin on armaani tytärten seassa.