Song of Songs 2:2

DSV_Strongs(i)
  2 H7799 Gelijk een lelie H2336 onder de doornen H7474 , alzo is Mijn vriendin H1323 onder de dochteren.