Job 35:8

DSV_Strongs(i)
  8 H7562 Uw goddeloosheid H376 zou zijn tegen een man H3644 , gelijk H6666 gij zijt, en uw gerechtigheid H120 voor eens mensen H1121 kind.