Job 35:8

BKR(i) 8 Každémuť člověku bezbožnost jeho uškodí, a synu člověka spravedlnost jeho prospěje.