Hebrews 11:7

DSV_Strongs(i)
  7 G4102 Door het geloof G3575 heeft Noach G5537 [G5685] , door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde G4012 van G3369 de dingen, die nog niet G991 [G5746] gezien werden G2125 [G5685] , [en] bevreesd geworden zijnde G2787 , de ark G2680 [G5656] toebereid G1519 tot G4991 behoudenis G846 van zijn G3624 huisgezin G1223 ; door G3739 welke G2889 [ark] hij de wereld G2632 [G5656] heeft veroordeeld G2532 , en G1096 [G5633] is geworden G2818 een erfgenaam G1343 der rechtvaardigheid G2596 , die naar G4102 het geloof is.