2 Chronicles 16:7-9

DSV_Strongs(i)
  7 H1931 En in denzelfden H6256 tijd H935 [H8804] kwam H7200 [H8802] de ziener H2607 Hanani H413 tot H609 Asa H4428 , den koning H3063 van Juda H559 [H8799] , en hij zeide H413 tot H8172 [H8736] hem: Omdat gij gesteund hebt H5921 op H4428 den koning H758 van Syrie H3808 , en niet H8172 [H8738] gesteund hebt H5921 op H3068 den HEERE H430 , uw God H5921 H3651 , daarom H2428 is het heir H4428 des konings H758 van Syrie H4480 uit H3027 uw hand H4422 [H8738] ontkomen.
  8 H1961 [H8804] Waren H3808 niet H3569 de Moren H3864 en de Libyers H7230 een groot H2428 heir H3966 met zeer H7235 [H8687] veel H7393 wagenen H6571 en ruiteren H5921 ? Toen gij nochtans op H3068 den HEERE H8172 [H8736] steundet H3027 , heeft Hij hen in uw hand H5414 [H8804] gegeven.
  9 H3588 Want H3068 den HEERE H5869 [aangaande], Zijn ogen H7751 [H8789] doorlopen H3605 de ganse H776 aarde H2388 [H8692] , om Zich sterk te bewijzen H5973 aan H3824 [degenen], welker hart H8003 volkomen H413 is tot H5921 H2063 Hem; gij hebt hierin H5528 [H8738] zottelijk gedaan H3588 ; want H4480 van H6258 nu H4421 af zullen oorlogen H5973 tegen H3426 u zijn.