1 Samuel 17:25

DSV_Strongs(i)
  25 H376 En de mannen H3478 Israels H559 H8799 zeiden H2088 : Hebt gijlieden dien H376 man H7200 H8804 wel gezien H5927 H8802 , die opgekomen is H3588 ? Want H5927 H8802 hij is opgekomen H3478 , om Israel H2778 H8763 te honen H1961 H8804 ; en het zal geschieden H4428 , dat de koning H376 dien man H834 , die H5221 H8686 hem slaat H1419 , met groten H6239 rijkdom H6238 H8686 verrijken zal H1323 , en hij zal hem zijn dochter H5414 H8799 geven H1 , en hij zal zijns vaders H1004 huis H6213 H8799 H2670 vrijmaken H3478 in Israel.