Song of Songs 5:9-16

Bulgarian(i) 9 Какво повече е твоят любим от друг любим, о, най-прекрасна между жените? Какво повече е твоят любим от друг любим, че ни заклеваш така? 10 Любимият ми е бял и румен, личи между десет хиляди. 11 Главата му е като най-чисто злато, къдриците му са буйни, черни като гарван. 12 Очите му са като гълъби при водни потоци, окъпани в мляко, красиво поставени. 13 Бузите му са като лехи с аромати, възвишения с благоуханни растения. Устните му са кремове, от които капе бистра смирна. 14 Ръцете му са като златни рула, покрити с хрисолит. Тялото му е като изваяна слонова кост, украсено със сапфири. 15 Краката му са като мраморни стълбове, основани на подложки от чисто злато. Изгледът му е като Ливан, превъзходен като кедрите. 16 Устата му е пълна със сладост и той целият е желателен. Този е любимият ми и този е приятелят ми, о, ерусалимски дъщери.