Song of Songs 5:9-16

Indonesian(i) 9 Apakah kekasihmu melebihi kekasih-kekasih lain, hai gadis yang paling jelita? Apakah kekasihmu melebihi kekasih-kekasih lain, sehingga engkau menyuruh kami berjanji? 10 Kekasihku gagah dan tampan, unggul di antara sepuluh ribu orang. 11 Kepalanya seperti emas, emas murni, rambutnya berombak dan hitam, sehitam gagak. 12 Matanya bagaikan merpati pada mata air, merpati bermandi susu, duduk di tepi kolam. 13 Pipinya seperti kebun rempah yang wangi, bibirnya bunga bakung yang meneteskan mur asli. 14 Tangannya elok, bercincin emas dengan permata, tubuhnya bagaikan gading bertatah batu nilam. 15 Kakinya seperti tiang-tiang marmer putih, dengan alas emas murni. Perawakannya segagah gunung-gunung di Libanon, dan seanggun pohon aras. 16 Teramat manis tutur katanya, segala sesuatu padanya menarik. Begitulah kekasih dan sahabatku, hai putri-putri Yerusalem!