Mark 4:3

Bulgarian(i) 3 Слушайте! Ето, сеячът излезе да сее.