Mark 4:3

BKR(i) 3 Slyšte. Aj, vyšel rozsevač, aby rozsíval.