1 Corinthians 3:6-9

Bulgarian(i) 6 Аз посадих, Аполос напои, но Господ даде растежа. 7 И така, нито този, който сади, е нещо, нито този, който напоява, а Господ, който дава растеж. 8 И така, този, който сади, и този, който напоява, са едно, но всеки ще получи своя собствена награда според своя собствен труд. 9 Защото сме съработници на Бога; вие сте Божия нива, Божи строеж.