1 Corinthians 1:30

Bulgarian(i) 30 А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;