1 Peter 1:18

Bulgarian(i) 18 като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,