Ephesians 1:7

Bulgarian(i) 7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,