Ephesians 3:8

Bulgarian(i) 8 На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат – да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос