Colossians 1:14

Bulgarian(i) 14 в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.