Mark 4:3

PBG(i) 3 Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał.