Hebrews 2:1-3

Bulgarian(i) 1 Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече на това, което сме чули, за да не би да се разминем с целта. 2 Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, беше твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, 3 то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало беше прогласено от Господа и беше потвърдено между нас от тези, които го бяха чули,