Mark 4:3

JBS(i) 3 Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar.