Psalms 135:5

BKR(i) 5 Jáť jsem jistě seznal, že veliký jest Hospodin, a Pán náš nade všecky bohy.