Psalms 135:6

BKR(i) 6 Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech.