Psalms 95:3

BKR(i) 3 Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,