Psalms 96:5

BKR(i) 5 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.