Psalms 135:5

DSV(i) 5 Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.