Psalms 135:5

FinnishPR(i) 5 Sillä minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Herramme korkeampi kaikkia jumalia.