Mark 8:37

  8:37   2228 η Or 5100 τι what 1325 δώσει shall [2give 444 άνθρωπος 1a man] 465 αντάλλαγμα as a bargain 3588 της   5590-1473 ψυχής αυτού for his soul?