Mark 3:25

  3:25   2532 και And 1437 εάν if 3614 οικία a house 1909 εφ΄ against 1438 εαυτήν itself 3307 μερισθή should be parted out, 3756-1410 ου δύναται [2shall not be able 2476 σταθήναι 3to stand 3588 η   3614-1565 οικία εκείνη 1that house].