Mark 10:9

  10:9   3739 ο What 3767 ούν then 3588 ο   2316 θεός God 4801 συνέζευξεν yoked together, 444-3361 άνθρωπος μη let not man 5563 χωρίζετω separate!