Luke 7:21

  7:21   1722 εν [2in 1473 αυτή 3the same 1161 δε 1And] 3588 τη   5610 ώρα hour 2323 εθεράπευσε he cured 4183 πολλούς many 575 από from 3554 νόσων diseases, 2532 και and 3148 μαστίγων scourges, 2532 και and 4151 πνευμάτων [2spirits 4190 πονηρών 1evil]; 2532 και and 5185 τυφλοίς [2blind 4183 πολλοίς 1to many] 5483 εχαρίσατο he granted 3588 το   991 βλέπειν to see.