Luke 3:19

  3:19   3588 ο   1161 δε But * Ηρώδης Herod 3588 ο the 5076 τετράρχης tetrarch, 1651 ελεγχόμενος being reproved 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him 4012 περί concerning * Ηρωδιάδος Herodias 3588 της the 1135 γυναικός wife 3588 του   80-1473 αδελφού αυτού of his brother * Φιλιππου Philip, 2532 και and 4012 περί concerning 3956 πάντων all 3739 ων [2which 4160 εποίησε 4did 4190 πονηρών 1the evils 3588 ο   * Ηρώδης 3Herod],